Linde Gaz, imalat sanayi için yeni bir dönemi başlatıyor
Basın Bülteni
30 Nis, 2014 06:00
Linde Gaz, imalat sanayi için yeni bir dönemi başlatıyor
Endüstriyel gaz sektörünün önde gelen uluslararası oyuncularından Linde Gaz, Ankara Sanayi Odası II.-III. Organize Sanayi Bölgesi’ nde Asetilen Üretim & Dolum Tesisi yatırımını tamamlayarak hizmete açmıştır.

Günümüzde imalat sanayisi daha rekabetçi duruma gelmesinden dolayı,  katma değer kavramı gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Linde Gaz, müşterilerine yalnızca gaz tedariği değil,  güncel teknoloji, güvenlik, kalite ve çevre standartlarının yakalanması amacıyla özel hizmet ve uygulamalar sunmaktadır.

İmalat sanayinde, kalite, güvenlik ve maliyet açısından en önemli kararlardan bir tanesi yanıcı gaz seçimidir. Asetilen gazı; ısıl işlem, oksi-asetilen kaynağı, kesme, lehimleme, tavlama, temizleme, delme, yüzey sertleştirme, isleme gibi uygulamalarda kullanıldığı gibi, daha yüksek saflık değerleri ile laboratuvar analiz cihazlarında kullanılmaktadır. Asetilen gazının öne çıkan en önemli özellikleri, yüksek alev sıcaklığı ve odaklı ısı transferidir. Kullanıldığı proseslerde daha düşük oksijen tüketimi ve yanma sonrası düşük nem oluşumu sağlaması nedeniyle, Asetilen gazı alternatif gazlara göre daha yüksek verimlilik sağlamaktadır.

Linde’ nin tescilli teknolojisi olan Lindoflamm® ile alevle doğrultma, kaynak öncesi ve sonrası ısıtma uygulamalarında özel çözümler ile mevcut proses hızı artırılırken, toplam maliyette önemli iyileşme elde edilebilmektedir.

Yatırıma ilişkin değerlendirmelerde  bulunan Linde Gaz A.Ş. Genel Müdürü Sait Tosyalı konuyla ilgili olarak “İleri teknoloji ile donatılan bu yeni tesisimiz ile Türkiye’de sanayicilerimize bir yeniliği daha sunmanın gururunu yaşıyoruz. Linde kalite ve standartlarında Asetilen gazı sağlayarak; maliyetlerin düşürülmesine, proses performansının artırılmasının yanısıra, nihai ürün kalitesinin geliştirilmesi ve işgüvenliğinin sağlanmasında endüstriyel gaz sektörüne 135 yıllık Linde tecrübesini sunacaktır. Bu fayda, sadece ürünle sınırlı kalmayacak,  global bilgi birikiminin desteği ile konularında uzmanlaşmış teknik personelimiz de müşterilerimize özel çözümler geliştireceklerdir.”  dedi.

Bülteni paylaş
0 0