Servis KurallarıBasinodam.com'da basın bülteni yayınlamak ve dağıtmak isteyen kullanıcıların şunlara dikkat etmesi gerekir:

Haber değeri taşıyan içerik: Yeni bir ürün ya da hizmet hakkındaki güncel bilgiler, yeni yatırımlar, etkinlikler, ödüller, yıldönümleri, finansal haberler, yönetim değişiklikleri, kampanya-promosyonlar, uzman görüşleri, işbirliği-ortaklıklar, birleşme-satın alma gibi konular genelde haber değeri taşıyan içerik olarak değerlendirilir. Ancak her şey haber değildir. Basın bültenleri reklâm amaçlı kullanılamaz. Genel ilgi alanlarında yazılmış makaleler, röportajlar ya da açık mektuplar basın bülteni değildir.

Tarafsızlık: Basın bültenleri, yazarın şirketle hiç bir yakın ilişkisi yokmuş gibi tarafsızca yazılmalıdır. Haksız rekabet içermemelidir. Tırnak içinde kullanılan alıntılar dışında doğrudan adres gösteren “ben, biz, bizi, bizim” gibi zamirleri kullanılmaz, çünkü bu yazım dili reklâmı çağrıştırır. Aynı şekilde aşırı övgü cümleleri ya da benzer şekilde aldatıcı cümleler kurulmamalıdır.

Yasal açıdan uygunluk: Yasal açıdan eylem teşkil edecek ya da suç unsuru sayılabilecek konulara gönderme yapan tüm basın bültenleri için; resmi makamlardan verilen yazılı iznin hizmet sağlayıcıya sunumu ile ancak resmi kurum ve T.C. mevzuatının verdiği izin çerçevesinde yayınlanır.

Geçerli iletişim bilgileri: Basın bülteninde yer alan iletişim yetkililerinin telefon ve e-posta adresleri doğru ve güncel olmalıdır.

Standart uzunluk: Çok kısa ya da çok uzun bültenlerin arama motorlarına kaydedilmesi sorun teşkil edebildiğinden Basinodam.com platformunda yayınlanarak dağıtılacak basın bültenleri 300 ile 800 arası kelimeden oluşmalıdır.

Dil bilgisi: Sadece sektörel olarak değil her okuyucunun anlayabileceği şekilde olmalı mümkün olduğunca kısaltmalardan ve imla hatalarından kaçınılmalıdır.

Format: Basın bültenleri HTML etiketleri ya da standart olmayan karakterleri içermemelidir. Ayrıca basın bültenleri kısmen ya da tamamen büyük harfle yazılmamalıdır. Bültenler standart basın bülteni biçiminde olmalıdır. Bir bülten içerisinde en fazla üç adet dış sayfa bağlantısı olmalıdır.

Basinodam.com aşağıdaki içerikleri dağıtmaz:

Reklamlar: Basın bültenleri doğrudan tüketici platformlarına dağıtılır ancak satış amacı gütmeyen, haber bakış açısıyla yazılmış standart basın bülteni formatında olmalıdır. İyi bir basın bülteni haber değeri taşıyan bir konu hakkında bilgi vermeli, bilgilendirici olmalıdır.

Kişisel görüşler: Basinodam.com herhangi bir kişi, grup ya da organizasyona yönelik zarar verebilecek türde ifadeler içeren bültenlerin yayınlama ve dağıtımını yapmaz. Politika ile ilgili bültenler ya da diğer duyarlı konulardaki bültenlerde aktarılan görüşler uygun bir dille yazılmalı ve ispatlanmamış iddialar ile aşırı abartılı ifadeler içermemelidir.

Kabul edilen dosya uzantıları: Basinodam.com dosya uzantısı .png, .jpeg , .tiff .gif, .avi, .mpeg, .flv, .wmv, .mp4, .doc, .docx, .pdf , .odt, .xls ve .xlsx olan dosyaları kabul eder bunların dışındaki dosya uzantıları kabul edilmez.

Cinsellik barındıran içerik: Basinodam.com cinsel içerikli malzeme ya da ürünler hakkındaki basın bültenlerini yayınlama ve dağıtımını kabul etmez. Basın bültenleri cinsel içerikli ürün ve hizmetlere atıfta bulunmamalı ve bu tip internet sitelerine bağlantı içermemelidir.

SPAM: İçerik filtreleri tarafından yakalanması muhtemel kelime ve ifadeleri basın bültenlerinde kullanılmaz, çünkü bu tip kelime ve ifadeler sıklıkla reklamlarda ve istenmeyen e-postalarda (spam) kullanılır. Örneğin; kızlar, muhteşem, ücretsiz, çıplak, seks, para kazanın, fırsatı kaçırmayın vb. gibi. Aynı şekilde cinsel gücü arttırıcı ilaç ya da sağlık takviyeleri ile ilgili tüm kelimeler kullanılmaz.

Bağlantılar: Basinodam.com'da yayınlanacak bültende çok fazla bağlantı kullanılmaz. Bağlantılar ya da aktif URL’ler 100 kelime içinde birden fazla olmamalıdır. Aksi takdirde kullanılan bağlantıların değeri kaybolur, anlam ifade etmez.

Blog gönderileri: Açık mektuplar, röportajlar, çok geniş ilgi alanlarında yazılmış yüzeysel makaleler ya da blog gönderileri basın bülteni formatına uymadığı için Basinodam.com tarafından kabul edilmez.

Yayınlanmış içerik ve intihal: Bir haber, makale, araştırma ya da çalışmadan kaynak göstermeksizin alıntı içeren basın bültenleri kabul edilmez. Daha önce yazılı, görsel ya da online herhangi bir yayın kuruluşu tarafından yayınlanmış haber, makale, röportaj vb. içerikler, sahibinin veya yayıncısının onayı alınmış olsa dahi kabul edilmez ve Basinodam'da yayınlanmaz.

Kurgu: Tüm basın bültenlerinde aktarılan bilgilerin gerçek ve doğru olması gerekmektedir. Basinodam.com'da kurgusal içeriklerin yayın ve dağıtımı yapılmaz.

Aynı içerik: Arama motorları ve ulaşmak istenilen kitle aynı basın bültenini birden fazla görmek istemez. Her basın bülteni Basinodam.com’da bir kez yayınlanır ve dağıtılır, aynı bülten sonraki aylarda başlığı değiştirilmiş olsa bile tekrar yayınlanmaz.

Zarar verici içerik: Basinodam.com bir kişi, grup, organizasyon ya da kurum aleyhinde zarar verme amacı taşıyan her türlü içeriğin yayın ve dağıtımını yapmaz.

Online kumar: Basinodam.com yasal olmayan online bahis sitelerini destekleyen ya da bu sitelere bağlantı içeren basın bültenlerini yayınlamaz.

Videolar: Basinodam.com orijinal yayın sahibinin doğrudan izni olmadan herhangi bir televizyon ya da yayın kanalına ait veya özel şahıslara ait görüntüler içeren videoları barındıran basın bültenleri yayınlamaz.