Expanscience Laboratuvarları ilk misyon raporunu yayınladı
Basın Bülteni
20 Eki, 2023 11:24
Expanscience Laboratuvarları ilk misyon raporunu yayınladı
Expanscience Laboratuvarları, 2021'de misyon odaklı bir şirket olduktan sonra ilk misyon raporunu yayınladı. 2040 yılına kadar rejeneratif/canlandırıcı bir şirket olma kararından sonra, bu rapor şirketin dönüşümü ve KSS amaçlarına ulaşması için önemli bir aşama.

"Amacımız bireylerin iyiliklerini şekillendirmesine yardımcı olmak. Sağlıklı olmanın sadece bireysel seçimlere ve terapötik tedavilere dayanmadığına inanıyoruz. Bireylerin sağlığı ve gezegenin sağlığı ortak ve birbirine bağlı olan konulardır. Bıçak kemiğe dayandı; gezegenimiz, eşi benzeri görülmemiş bir iklimi ve yaşamı koruma mücadelesi ile karşı karşıya ve karşılaşılan bu durumda şirketlerin çözümün bir parçası olduğuna inanıyorum. Bu doğrultuda amacımızı, duruşumuzu ve pusulamız yaptık. Rapor, bu pusulanın bizi hangi yöne yönlendirdiğini ve en önemlisi şu an nerede olduğumuzu gösteriyor. Her ne kadar ilerlememizden gurur duysam da 2004'te Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzaladıktan sonra dünya için daha iyi bir şirket olmanın daha fazlasını yapmak anlamına geldiğini biliyorum" diyor Expanscience Laboratuvarları Başkanı, Jean-Paul Berthomé.

Tek bir amaç, "Bireylerin iyiliklerini, sağlıklarını şekillendirmesine yardımcı olmak"

Expanscience, amaçlarını eyleme dönüştürmek iç 4 misyona ve 2021'de 40 çalışanla birlikte geliştirilmiş impACT KSS programına güveniyor.

2022 misyon raporu, Expanscience'ın sosyal ve çevresel 4 hedefine ulaşmasındaki ilerlemeyi değerlendiriyor. Bunlar:

  • Eko-sosyal açıdan tasarlanmış olmasının yanı sıra doğadan ve canlılardan giderek daha fazla ilham alan, sağlık açısından faydalı ürünler ve hizmetler tasarlamak

- 2022'de tasarlanan ve üretilen yeni Mustela ürünlerinin tamamı eko-sosyal tasarım yaklaşımını takip ediyor. Tüm Mustela ürün grupları ortalama %95 doğal içeriklidir.

- Expanscience aktif kozmetik içeriklerinin tamamı doğaldır ve %33'ü ya organik sertifikalıdır ya eşdeğerdir ya da adil ticaret çerçevesinde pazarlanmaktadır.

  • Küresel iklim hedeflerine ulaşmanın yanı sıra biyoçeşitliliği korumaya ve iyileştirmeye katkıda bulunmak

- Expanscience, karbon yoğunluğunu 2022 yılında neredeyse %8 oranında azalttı.

- Expanscience; enerji sözleşmesindeki biyometan üretim sertifikalarını satın alarak, üç ana kazanından birini kapatarak ve ISO 50001 standart sertifikasını alarak özellikle Eure-et-Loir'da bulunan İnovasyon, Araştırma - Geliştirme ve üretim tesislerinde karbonsuzlaştırma ve enerji temkinliliği eylemlerini takip etti ve güçlendirdi.

- Dünyadaki tüm çalışanlar İklim Bulmacası (Climate Fresk) eğitimini tamamladı.

- Expanscience, standart operasyonlarında "önemli olanı önemsemesi" ve yatırım taleplerinde kararlarına rehberlik etmesi için entegre karbon muhasebesi yolunda ilerliyor.

  • Çalışanlarına kişisel hedeflerini gerçekleştirmekte aktif bir rol almaları için yardım etmek ve onlarla daha kapsayıcı ve destekleyici bir şirket oluşturmak

- Fransa'da Cinsiyet Eşitliği Endeksinde 100 üzerinden 99 puan.

- 2023 sonunda, Özen Politikası doğrultusunda tüm Expanscience iştiraklerinde sosyal yardımlar üzerinde tam denetim gerçekleştirildi.

- Expanscience iştiraklarının %85'i Great Place To Work sertifikası verildi.

  • Toplum, bireyler ve çevre üzerinde pozitif etkiye sahip bir iş modelini birlikte oluşturmak için topluluklarımızı ve ekosistemi harekete geçirmek

- Expanscience stratejik tedarikçilerinin %93’ü, EcoVadis üzerinde kendi çevresel ve sosyal uygulamalarını değerlendirdi.

- Fransa Kurumsal İklim Sözleşmesi (CEC) ile marka tarafından belirtilmiş yol haritası ve Expanscience impACT programı doğrultusunda Mustela markasının sunduğu kademeli dönüşüm.

- Expanscience, plastik yerine selüloz lifleri kullanarak paketleme sorununu çözmeyi amaçlayan bir araştırma ve geliştirme projesi olan "Pulp in Action" birliğinin 14 sponsorundan biri.

Expanscience'ın rejeneratif modele yönelik çalışmalarındaki yaklaşımları

Rapor, Expanscience'ın pozitif etkili iş modeli oluşturmak ve 2040 yılına kadar rejeneratif bir şirket haline gelmek için geçirdiği dönüşümleri vurguluyor. Bu düşünceyle birlikte, Expanscience özellikle aşağıdakileri amaçlamakta:

- 2027 yılına kadar, güncel olarak marka satışlarının %20'sini oluşturan Mustela mendillerinin üretim ve satışını kademeli olarak durdurmak.

- SBTi (Science Based Target Initiative / Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi) bağlılığı kapsamında 2030 yılına kadar 1,5°C ile sınırlı küresel ısınmayla uyumlu sera gazı salınımını azaltmaya yönelik yörünge (kapsam 1,2,3) onaylamak.

- 2023 yılında kapsamlı biyoçeşitlilik ayak izi çalışması uygulamak ve 2024 yılına kadar eylemlerin ekosistemlerdeki etkisini azaltacak ve yenilenme becerilerini geri kazanmalarına yardımcı olacak bir eylem planı belirlemek.

- 2025 yılına kadar dünyadaki tüm iştirakların Great Place To Work sertifikası alması.

- Expanscience ve ekosisteminin dönüşümü için çalışan, şirket içi ve şirket dışı çalışanları bir araya getiren impACT Lab aracılığıyla yeni rejeneratif modelleri (teklifler, hizmetler, ortaklıklar...) test etmek için testler yapmak.

"Expanscience orta büyüklükteki bir aile şirketi ve bu büyük bir fırsat. Yönetim, cesur kararlar almamıza ve olumsuz dış etkenleri azaltan ve değiştiren ekonomik modellerimizi yeniden tasarlamamıza olanak sağlıyor. Amacımız, canlı ve cansız ekosistemleri yenileyen ve gezegensel sınırlarla uyumlu bir iş modeline kademeli olarak geçişte öğrenmeyi kullanmak. Bu rapor doğru yolda olduğumuzu kanıtlıyor... ancak hala gidilecek çok yol!"diyor Laboratoires Expanscience KSS ve Açık İnovasyon Müdürü, Karen Lemasson.

Bülteni paylaş
0 0