İSEK sağlık sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek
Basın Bülteni
13 Şub, 2017 14:51
İSEK sağlık sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek
İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) yönetim kurulunu belirledi; yeni dönem faaliyetlerine başladı.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle ülkemizde sağlık teknolojileri ve yaşam bilimlerinin gelişmesine katkı sağlamak, sağlık sektörünün güçlenmesine destek vermek amacıyla oluşturulan İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK); sağlık sektörünün tüm paydaşlarının güncel ihtiyaçlarına cevap verecek.

PROF. DR. ÖZTÜRK: “İSEK İŞ PAKETLERİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

İSEK’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengizhan Öztürk,  kuruluşun yapılanması ve bünyesinde yapacağı çalışmalara ilişkin şunları söyledi: 

“İSEK; kamu kuruluşları, üniversite ve araştırma merkezleri ile birlikte İstanbul'da sağlık alanında faaliyet gösteren toplam 130 firma, 11 sivil toplum kuruluşunu kapsıyor. Çalışmalarımız ilk etapta tıbbi cihaz odaklı başladı. Ar-Ge’ye verdiğimiz önem doğrultusunda sektördeki mevcut işbirliklerini, hizmet altyapılarını geliştirmek önceliklerimiz arasında bulunuyor. Bununla birlikte sektörel alt grupların rekabet öncesi araştırma ve pilot üretim altyapı ihtiyaçlarının hızla karşılanmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ar-Ge ve üretim ana eğilimlerini ve ihtiyaçlarını analiz ederek sektörel potansiyeli ortaya çıkarmak; hastaneler bünyesinde gerçek ihtiyaçların sistematik olarak belirlenmesine yönelik faaliyetleri yürütmek ve gerçek ihtiyaçlara cevap verecek girişimciliği desteklemeye yönelik iş paketleri oluşturmak da yine önemli başlıklarımız arasında.

İSEK’in iş paketleri arasında sağlık ağının geliştirilmesi, medikal sektör analizleri: medikal sektör araştırma ve üretim gücü envanteri, biyo-girişimcilik ve inovasyon programı, kurumsal kapasite ve organizasyonel yapının güçlendirilmesi gibi daha birçok iş paketimiz mevcut.”

DR. VARLIBAŞ: “30’DAN FAZLA AKREDİTE LABORATUVAR HİZMETİ DEVREYE ALINACAK”

İSEK’in yönetim kuruluna seçilen VSY Biotechnology CEO’su Dr. Ercan Varlıbaş sağlık sektörünün gelişimine katkı sağlayacak olan İSEK’in yönetiminde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek gerçekleştirecekleri iş paketlerine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“İSEK ile birçok değerli projeye imza atıyor olacağız. Sağlık endüstrisi bölgesel akredite test laboratuvarlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız olacak. Üniversite ve araştırma merkezlerinde akredite edilmediği ve profesyonel yapıda olmadığı için verimli ve etkili kullanılamayan bazı laboratuvar hizmetlerinin sanayiye hizmet verecek şekilde dönüşümü sağlanacak. Akredite test hizmetleri için ilgili firmalar bir araya gelerek akredite test merkezleri için çalışma yapabilecek. İSEK bu doğrultuda biyouyumluluk, biyomekanik, elektrik testlerine öncelik veriyor. Bu kapsamda 30’dan fazla akredite laboratuvar hizmetini bölgemizde hayata geçirmeyi planlamaktayız. 

İSEK oluşturduğu ve oluşturacağı daha birçok iş paketi ile birlikte, bu alanda gerçekleştireceği Küme Değer Zinciri Analizi gibi sektörel analizleri, bilimsel çalışmaları ve elde edeceği istatistiki verilerle de sağlık alanında ulusal kalkınmanın yolunu açacaktır.” 

İSEK BÜNYESİNDEKİ KURULUŞLAR

İş paketleri kapsamında yürütülecek faaliyetlerin takibini sağlayan; yönetim, denetim, disiplin kurullarına  destek veren kuruluşlardan bazıları şunlardır:

Teknopark İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri UYGAR Merkezi (LifeSci), Acıbadem Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji UYGAR Merkezi (SUNUM), Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği( MASSİAD), İstanbul Sanayi Odası, İnovita İşbirliği Platformu, VSY Biyoteknoloji A.Ş., Yüce Tıbbi Gereçler,  Genomize,  İontek,  Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS),  Bıçakçılar A.Ş., Mene Research, Inosens, Cepte Sağlık,  Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF), Arkan&Ergin Danışmanlık, Girişim Danışmanlık, AYMED Medikal, Eczacıbaşı Monrol A.Ş., Set Medikal A.Ş., Gelecekhane Düşünce Kuruluşu, TST Tıbbi Aletler,  Herdem Avukatlık Bürosu, LOKUS Sağlık Hizmetleri, Bıçakçılar Laboratuvar A.Ş., Elektro-Mag, Testsan.

Detaylı bilgi için yandaki web adreslerine başvurabilirsiniz: 

www.inovita.org

www.i-sek.org

http://inovita.org/event.php?id=260&up=2

Bülteni paylaş
0 0