Firma Hakkında

Terakki Vakfı bir toplumun ancak zihnen, ruhen, bedenen sağlıklı ve uyum içinde, kültürlü, yetenekli ve duyarlı kuşaklarla ileri gidebileceğine inanır.

Bu kuşakları yetiştirmek için her türlü olanağı sağlamayı amaçlar.

Terakki Vakfı'nın Resmi Senedi'nin XVII. maddesine göre de Vakıf Yönetimi, vakıf gelirlerinin 
% 20'sini yönetim giderleri, ihtiyat ve vakıf mal varlığını artırıcı yatırımlara, % 80'ini ise eğitim, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme amaçlarına ayırmak zorundadır.

İletişim bilgileri
Terakki Vakfı ve Okulları

Adres : Ebulula Mardin Caddesi Öztürk Sokak No:2 34335 Levent, İstanbul

Telefon : +90 (0)212 351 00 60

Faks : +90 (0)212 351 00 48

Web : https://www.terakki.org.tr

E Posta : dilekler@terakki.org.tr