Türkiye, Uyuşturucu pazarındaki dijitalleşmeye hazır olmalı
Basın Bülteni
19 Kas, 2019 13:06
Türkiye, Uyuşturucu pazarındaki dijitalleşmeye hazır olmalı
Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, Dünya (BM) , Avrupa (AB) ve Türkiye uyuşturucu raporu 2019 verilerine göre uyuşturucu suçlarında artış olduğunu belirtti. Demir, uyuşturucu ile mücadelede konusunda önemli değerlendirmelerde bulunarak uyuşturucu pazarındaki dijitalleşmeye dikkat çekti.

Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, Dünya(BM) , Avrupa(AB) ve Türkiye uyuşturucu raporu 2019 verilerine göre uyuşturucu suçlarında artış olduğunu belirterek; Uyuşturucu tacirlerinin hedefinde çocuklarımız, gençlerimizin olduğunu, Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, gençlerimizi madde bağımlılığına karşı korumak için çok dikkatli, duyarlı ve koruyucu olmamız hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Demir, uyuşturucu ile mücadelede konusunda önemli değerlendirmelerde bulunarak  Uyuşturucu pazarındaki dijitalleşmeye  dikkat çekti

Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, Türkiye'nin tüm kurumları ile uyuşturucu ile mücadele konusunda ortaya koyduğu başarı tablosu, Güvenlik güçlerimizin Uyuşturucu tacirlerine yönelik  başarılarına karşılık, Uyuşturucu tacirlerini alternatif yollara ,yöntemlere ittiğini bundan dolayı uyuşturucu ile mücadelede kararlılık ile hareket edilmesinin önemini unutmamalıyız. 2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu da belirtilen sosyal medya ve internetin yasadışı karanlık ağı Darknet üzerinden yapılan uyuşturucu kaçakçılığında artış olduğuna, hatta kullanıcılara uyuşturucunun hızlı ulaştırılmasını sağlayan “Kokain çağrı merkezleri” kurulduğu belirtilmektedir.

Demir, Yapılan başka bir araştırmada uyuşturucu tacirlerinin sosyal medya analiz programları ile sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları ve davranışlarını inceleyerek psikolojik sorunları olanlar ile madde bağımlığına yatkın kişileri tespit ettikleri görmekteyiz. Özellikle uyuşturucu Tacilerinin hedefinde bulunan 15-24 yaş grubunu  hedef aldığını, sosyal medya ağı ile  Avrupa'da binlerce kişinin madde bağımlısı olduğu göstermiş durumdadır. Türkiye’de, internetten satışların yapılmasının, nerdeyse her hafta uyuşturucu tacirleri tarafından yeni bir kimyasal uyuşturucunun piyasaya sürüldüğü bir ortamda bunun izlenebilmesi açısından birçok zorluğu beraberinde getireceğinden dolayı güvenlik güçlerinin işlerini zorlaştıracağını belirten Demir, Türkiye Uyuşturucu pazarındaki dijitalleşmeye hazır olması gerektiğini  ve  kaybedecek vaktimizin olmadığını söyledi.

Dünyada 271 milyon, Avrupa'da 96 milyon ,Türkiye'de  ise 1.5 milyon bağımlı var

Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, BM Dünya Uyuşturucu Raporu 2019, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) Avrupa uyuşturucu raporu 2019 verileri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının yayınladığı Türkiye uyuşturucu raporu 2019 verileri,  bizlere uyuşturucunun bir ülkenin değil, Dünyanın en büyük sorunları arasında yer aldığını göstermektedir. Demir, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) iki yılda bir yayınladığı rapora göre, Dünya çapında 271 milyon kişi uyuşturucu madde kullandığını, Bu sayının 15 ila 64 yaşındaki dünya nüfusunun yüzde 5,5'ine tekabül ettiğini ayrıca, dünya genelinde 35 milyon kişi uyuşturucu madde kullanım bozuklukları yaşarken, bunlardan sadece her yedi kişiden biri tedavi olduğunu görmekteyiz dedi.

Demir, Avrupa Birliği’nde yaklaşık 96 milyon kişinin veya yetişkin nüfusunun %29’u (15-64 yaş aralığı) yaşamlarının bir noktasında yasa dışı uyuşturucuları denediği tahmin edilmektedir. Uyuşturucu kullanımı deneyimi kadınlara nazaran (38,3 milyon) erkekler (57,8 milyon) tarafından daha sık raporlanmıştır. En sık denenen uyuşturucu esrardır (55,4 milyon erkek ve 36,1 milyon kadın); kokain (12,4 milyon erkek ve 5,7 milyon kadın), MDMA (9,3 milyon erkek ve 4,6 milyon kadın) ve amfetaminler (8,3 milyon erkek ve 4,1 milyon kadın) için çok daha düşük yaşam boyu kullanım tahminleri bildirilmiştir. Türkiye'de 1.5 milyon kişinin yaşamlarının bir noktasında uyuşturucu kullandığı tahmin edildiğini görmekteyiz dedi.

Türkiye'de uyuşturucu madde kullanım yaşı ortalaması 21

Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir ,Türkiye’de uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisine ilişkin çalışmalar Sağlık Bakanlığı tarafından “2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı”na uyumlu olarak diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülmektedir.2018 yılında yatarak tedavi gören hastaların maddeyi ilk kullanım yaşı bakımından incelenmesinde, 15-24 yaş arasında ,2018 yılında yatarak tedavi gören hastaların maddeyi ilk kullanım yaşı ortalamasının 21,17 olduğu görülmüştür.

2018 yılında tedavi gören hastaların eğitim durumları incelendiğinde;  %1,4’ünün (162) hiç okula gitmemiş,  %86,9’unun (9.842) 1-8 yıl eğitim aldığı,  %8,1’inin (915) 9-12 yıl eğitim aldığı,   %3,6’sının (410) yüksekokul mezunu olduğu görülmektedir

2018 yılında tedavi gören kişilerin iş durumlarına göre incelenmesinde; %21’inin (2.376) işsiz olduğu,  %41,3’ünün (4.678) düzenli bir işinin olmadığı,  %34,2’sinin (3.876) düzenli bir işi olduğu,  %2,3’ünün (255) öğrenci olduğu,  %1,2’sinin (144) ekonomik olarak aktif olmadığı görülmüştür 

Demir,2018 yılında tedavi gören hastaların tedavi gördükleri madde türlerine göre dağılımları incelendiğinde; %62,1’inin(7.031)eroin,%12,9’unun (1.459) sentetik kannabinoid,  %8,3’ünün (941) esrar,  %7,8’inin (886) metamfetamin, %2,9’unun (328) kokain, %1,5’inin (172) ecstasy,  %1,5’inin (165) uçucu madde ve  %3,1’inin (347) diğer maddelerden tedavi olduğu görülmüştür

Türkiye de sentetik kanabinoidlere(bonzai) bağlı ölüm sayısında büyük bir artış

Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir ,2017 yılında Avrupa Birliği’nde aşırı doza bağlı en az 8.238 ölüm yaşandığı tahmin edilmektedir, bunların ölüm nedeni en az bir ya da daha fazla yasa dışı uyuşturucu nedeni ile olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayı, Norveç ve Türkiye dâhil edildiğinde yaklaşık 9.461’e yükselerek 2016 yılında revize edilmiş tahmini rakam olan 9.397’ye göre sabit bir duruma işaret etmektedir. AB genel toplamı da 2016 yılı ile karşılaştırıldığında stabil olduğunu görmekteyiz

Demir,2018 yılında 657 madde bağlantılı ölüm olayının %45,8’inde (301) sentetik kannabinoid mevcuttur. 2017 yılında ise 941 madde bağlantılı ölüm olayının %59,9’unda (564) sentetik kannabinoid mevcuttur.2018 yılında doğrudan madde bağlantılı ölümlerin en yaşlısının 71 yaşında olduğu ve bu ölümün sentetik kannabinoid kullanımına bağlı gerçekleştiği görülmüştür. Ölümlerin yaş ortalaması ise 32,6’dır. 2017 yılında ölüm yaş ortalaması 32 idi. En yoğun ölüm gerçekleşen yaş grubu 25-34 yaş aralığıdır (%39,4). 15 yaş altı ölümler %0,15, 15-24 yaş arası ölümler %23,44, 35-44 yaş arası ölümler %21,92 ve 45- 64 yaş arası ölümler ise %12,18 oranındadır

Türkiye uyuşturucu ile mücadelede 28 Avrupa ülkesini geride bıraktı

Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, Türkiye uyuşturucu kaçakçılığı bağlamında son derece önemli bir güzergah olan “Balkan Rotası” üzerinde yer almaktadır. Bu coğrafyada görev yapan güvenlik güçlerimiz, insanlık suçu olan uyuşturucu suçları ile mücadeleyi, tüm dünya çocuklarını kendi çocukları olarak gören bir anlayışla sürdürdükleri için kendilerine minnettarız.

2018 yılında ele geçirilen eroin miktarı tüm zamanların rekorudur.

Demir, Türkiye’de 2018 yılında 18.298 eroin olayı gerçekleşmiştir. Bu olaylarda 28.233 şüpheli yakalanmış ve bir önceki yıla göre %4,4’lük artışla 18.531 kg eroin maddesi ele geçirilmiştir.2019 EMCDDA Avrupa Uyuşturucu Raporuna göre 2017 yılında 28 AB ülkesinin yakaladığı eroin miktarı 5,4 tondur. Aynı yıl ülkemiz kolluk birimleri tarafından yapılan yakalama miktarı 17,4 tondur. Ülkemiz kolluk birimleri bu miktarla tüm AB ülkelerinin 3 katından fazla yakalama yapmıştır. 2018 yılında ise Türkiye tarafından tamamı Afganistan kaynaklı 18,5 ton eroin ele geçirilmiştir

Demir, Son iki yılın sayıları göz önüne alındığında, özellikle, yasadışı Avrupa pazarı hedefli Afganistan kaynaklı eroinin büyük bir kısmının bu pazara ulaşmadan ülkemiz tarafından yakalandığı söylenebilir.

İthal esrar yakalamasında bir önceki yıla oranla %530’luk bir artış yaşandı

Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, Türkiye’de 2018 yılında 65.172 esrar ve skank olayı gerçekleşmiştir. Bu olaylarda 91.871 şüpheli yakalanmış ve 80.707 kg esrar ve skank maddesi ele geçirilmiştir.2018 yılında esrar yakalama miktarında bir önceki yıla göre %54,54 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Türkiye’de gerçekleşen uyuşturucu olaylarının %45’i esrar olayıdır. 2018 yılında bir önceki yıla oranla %23,30’luk bir artış yaşanmıştır. Esrar olay sayısında 2018 yılında yaşanan artışla ile birlikte şüpheli sayısında da bir önceki yıla göre %17,96 oranında artış gerçekleşmiştir . Ülke içi üretime dönük miktar bazlı yakalama düşerken, ithal esrar yakalamasında bir önceki yıla oranla %530’luk bir artış yaşanmıştır. 2017 yılında 1,7 tondan, 2018 yılında 11 tona yükselmiştir.

2018 yılında ele geçirilen ecstasy miktarı tüm zamanların rekorudur

Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, Türkiye’de 2018 yılında 9.758 ecstasy olayı gerçekleşmiştir. Bu olaylarda 14.219 şüpheli yakalanmış ve 8.909.892 adet ecstasy ele geçirilmiştir. 2018 yılında gerçekleşen olay ve şüpheli sayısındaki artış, yakalamalara da yansımıştır. 2018 yılında ele geçirilen ecstasy miktarında bir önceki yıla göre %3,52 oranında bir artış gerçekleşmiştir 2018 yılı ecstasy olay sayısında bir önceki yıla göre %46,45 oranında artış yaşanmıştır Ecstasy olay sayısında 2018 yılında gerçekleşen artışla birlikte şüpheli sayısında da bir önceki yıla göre %43,12 oranında artış gerçekleşmiştir

AB 6,5 milyon, Türkiye tarafından 8,6 milyon adet

Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, Ecstasy Sentetik uyuşturucu pazarında en fazla görülen maddeler arasında yer alan ecstasy, genel olarak Hollanda ve Belçika’da imal edilmektedir. Söz konusu maddenin bu ülkeler ve diğer Avrupa ülkeleri arasında geniş bir kullanıcı kitlesi bulunmaktadır. Buna rağmen ülkemiz tarafından 2017 yılında tüm AB ülkelerinin ele geçirdiği miktardan daha fazla ecstasy tablet yakalaması gerçekleştirilmiştir.2018 yılında ise bir önceki yıldan daha fazla yakalamamız olmuştur 8,9 milyon adet ulaşmıştır

6,4 ton AB Ülkelerinin yakalaması, 6,6 ton Türkiye yakalaması

Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir ,2017 yılında, Türkiye’de Avrupa Birliği Ülkelerinin toplamından daha fazla amfetamin ele geçirilmiştir. Türkiye’de ele geçirilen amfetaminin neredeyse tümü, amfetamin içeren büyük miktarlardaki “captagon” tabletleridir.2018 yılında 1.574 captagon olayı gerçekleşmiştir. Bu olaylarda 2.367 şüpheli yakalanmış ve 22.738.579 adet captagon ele geçirilmiştir 2018 yılında captagon yakalama miktarında bir önceki yıla göre %13,45 oranında düşüş gerçekleşmiştir. 2018 yılında gerçekleşen olay sayılarındaki artış şüpheli sayısına da yansımış ve bir önceki yıla göre %13,04 oranında artış gerçekleşmiştir 2018 yılında captagon olay sayısındaki artış bir önceki yıla göre %1,03 oranındadır.2018 yılında Türkiye’de 13.049 metamfetamin olayı gerçekleşmiştir. Bu olaylarda 19.201 şüpheli yakalanmış ve 566 kg metamfetamin ele geçirilmişti.Türkiye’de 2018 yılında 24.320 sentetik kannabinoid olayı gerçekleşmiştir. Bu olaylarda 32.911 şüpheli yakalanmış ve sokaklarda bonzai adıyla bilinen 1.248 kg sentetik kannabinoid ele geçirilmiştir

Ceza evlerinde uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan dolayı 57.674 hükümlü-tutuklu var

Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, Ülkemizde uyuşturucu ile mücadele, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 58 inci maddesinde yer alan “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” hükmüne dayanarak yapılmaktadır. Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 2018 yılı itibariyle 389 ceza infaz kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlarda bulunan toplam hükümlü-tutuklu sayısı 264.842'dir.Demir,Ceza infaz kurumlarında 2018 yılı itibariyle uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan dolayı 57.674 hükümlü-tutuklu bulunmaktadır. 2017 yılında Türkiye’de uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan dolayı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular oranı %21,65 iken 2018 yılında bu oran %21,78’e çıkmıştır.

Bülteni paylaş
0 0