ŞUTSO hibe aldı, Türk ve Suriyeli iş insanları yetiştirecek
Basın Bülteni
25 Ağu, 2022 09:33
ŞUTSO hibe aldı, Türk ve Suriyeli iş insanları yetiştirecek
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ile uluslararası sivil toplum kuruluşu olan SPARK arasında imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında Türk ve Suriyeli girişimci ve işletmelere çeşitli finansal okuryazarlık, iş geliştirme ve benzeri başlıklarda eğitimler verilecek.

Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile yürütülen, kısaltması “DAHIL” olan “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Finansmana Daha İyi Erişim Sağlayarak İstihdam Yaratılması” projesi kapsamında imzalanan işbirliği anlaşması ile ŞUTSO bünyesinde “Suriye Destek Masası” kurularak Türk ve Suriyeli iş insanlarının bölgesel ihracat fırsatları ve odanın sunduğu hizmetlerden faydalanarak ülke ekonomisine katkı sağlaması kolaylaştırılacak.

SPARK tarafından yürütülen proje kapsamında, Suriyelilerin kurduğu işletmelerin finansal araçlara erişimini artırmak, ticari faaliyetlerini daha bilinçli hale getirmek ve sağlıklı bir işletme anlayışı yerleştirilmesi hedefleniyor. Böylece ülkemizde faaliyette bulunan bu şirketlerin ülke ekonomisine entegrasyonuna da katkı sağlanacak.

ŞUTSO ile SPARK arasında imzalanan işbirliği anlaşması hakkında konuşan SPARK Türkiye Ülke Müdürü Halil Can Emre, “Türk ve Suriyeli KOBİ’lere sunduğumuz destekler ile istihdamı artırarak, yerel halkın ve mültecilerin refahını iyileştirmeyi ve iki topluluk arasındaki dayanışma ilişkilerini artırmayı hedefliyoruz. ŞUTSO bünyesinde kurulan Suriye Destek Masası, Suriyeli iş insanlarının dil bariyerinden kaynaklı olarak erişemedikleri ticari destek hizmetlerine erişmesini sağlayacak” dedi.

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek “Türkiye’de en çok göçmenin barındığı kentler arasında olan şehrimizde istihdam, ihracat gibi konularda yapılacak çalışmaları desteklemek başta olmak üzere, iş dünyasının her alanında karşılaşılacak ihtiyaçların çözümü için “Suriye destek masası” kuruyoruz. Bununla da kalmayıp aldığımız hibe ile hem Türk vatandaşlarına hem de Suriyeli göçmelere yönelik eğitimler vereceğiz. Bu eğitimleri alacak kişiler iş dünyasında karşılaşılan sorunların üstesinden gelebilecek, etkin rekabet yöntemleri, iş fırsatları, dijitalleşme gibi konularda uzmanlar tarafından eğitilecek” dedi.

Avrupa Birliği finansal desteği ile sivil toplum kuruluşu SPARK, Adana, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa’daki ticaret ve sanayi odaları ile işbirliği içerisinde mülteciler ve ev sahibi topluluklar odaklı çalışmalarını sürdürüyor. DAHİL projesini yürüten kuruluş, önceliğini iş becerileri eğitimi ile kaliteli iş imkanları sunulmasına yönelik mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesine destek olmak olarak açıkladı. Finansal okuryazarlık, iş becerileri, iş planlaması, pazarlama, yenilikçilik, dijitalleşme başta olmak üzere ihtiyaç görülen birçok alanda düzenlenecek eğitimlerden Şanlıurfa’da 200 kişi olmak üzere toplamda 800 kişi yararlanacak.

SPARK ve ŞUTSO arasındaki işbirliğinin ilk adımları Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen Suriyeli ve Türk girişimci ve KOBİ’leri bir araya getiren “E-Ticaret ve E-ihracat Konferansı” etkinliği ile atıldı. Suriyeli ve Türk iş insanlarının dijitalleşme fırsatlarını değerlendirmek ve şirketler arası bağlantı kurmak üzere bir araya geldiği ortamda, uluslararası ticarete e-ticaret kanalıyla dahil olmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmelere uzmanlar tarafından sektörel bilgiler aktarılarak işletmelerin ihracat yapmaları teşvik edildi.

Türkiye’de 2019 verileri baz alındığında Suriyeliler tarafından kurulmuş15,000 adet resmi işletme bulunmakta. Bunların büyük çoğunluğu 10 ve altı çalışan sayısına sahip küçük ve orta boy işletmeler kategorisinde yer alıyor. Şanlıurfa’da ise 2022 Ağustos itibariyle Suriyeli girişimciler tarafından kurulan işletme sayısı 668’e ulaştı. ‘Suriye destek masası’nın hizmetlerinin bu gelişim ve ekonomik değer yaratma sürecine olumlu katkı sunması hedefleniyor.

Bülteni paylaş
0 0