SPARK ile ATSO arasında iş birliği anlaşması imzalandı
Basın Bülteni
18 Ağu, 2022 09:07
SPARK ile ATSO arasında iş birliği anlaşması imzalandı
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile uluslararası sivil toplum kuruluşu olan SPARK arasında imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında Türk ve Suriyeli girişimci ve işletmelere çeşitli finansal okuryazarlık, iş geliştirme ve benzeri başlıklarda eğitimler verilecek.

Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile yürütülen, kısaltması “DAHIL” olan “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Finansmana Daha İyi Erişim Sağlayarak İstihdam Yaratılması” projesi kapsamında imzalanan iş birliği anlaşması ile ATSO bünyesinde “Suriye Destek Masası” kurularak Türk ve Suriyeli iş insanlarının bölgesel ihracat fırsatları ve odanın sunduğu hizmetlerden faydalanarak ülke ekonomisine katkı sağlaması kolaylaştırılacak.

SPARK tarafından yürütülen proje kapsamında, Suriyelilerin kurduğu işletmelerin finansal araçlara erişimini artırmak, ticari faaliyetlerini daha bilinçli hale getirmek ve sağlıklı bir işletme anlayışı yerleştirilmesi hedefleniyor. Böylece ülkemizde faaliyette bulunan bu şirketlerin ülke ekonomisine entegrasyonuna da katkı sağlanacak.

ATSO ile SPARK arasında imzalanan iş birliği anlaşması hakkında konuşan SPARK Türkiye Ülke Müdürü Halil Can Emre, “Türk ve Suriyeli KOBİ’lere sunduğumuz destekler ile istihdamı artırarak, yerel halkın ve mültecilerin refahını iyileştirmeyi ve iki topluluk arasındaki dayanışma ilişkilerini artırmayı hedefliyoruz. ATSO bünyesinde kurulan Suriye Destek Masası, Suriyeli iş insanlarının dil bariyerinden kaynaklı olarak erişemedikleri ticari destek hizmetlerine erişmesini sağlayacak” dedi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin “Yıllardır yürüttüğümüz faaliyetlerle ilimizin en etkin sivil toplum kuruluşu olarak hem üyelerimize hem de şehrimize en iyi hizmeti sunmaya çalıştık. Hem odamız hem de iştiraklerimizle onlarca proje gerçekleştirerek üyelerimize sunduğumuz hizmeti geliştirmek için çabalarken odamızın katma değerini arttırmayı sürdürdük. ATSO olarak birbirinden farklı projelerle en iyiye ulaşmak için çabalarımız ve tüm üyelerimize eşit ve kaliteli hizmet verme yolunda başarılı olma çabalarımız sürecektir. Geçmişte hem odamızla hem de iştiraklerimizle üyelerimize sunduğumuz hizmetleri geliştirmemiz için bize destek veren SPARK’a ve bu projeyi destekleyen AB’ye teşekkür ediyoruz. Görüleceği üzere uzun soluklu bir iş birliğimiz bulunmaktadır ve bu iş birliği artarak devam edecektir” dedi.

Avrupa Birliği finansal desteği ile sivil toplum kuruluşu SPARK, Adana, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa’daki ticaret ve sanayi odaları ile iş birliği içerisinde mülteciler ve ev sahibi topluluklar odaklı çalışmalarını sürdürüyor. DAHİL projesini yürüten kuruluş, önceliğini iş becerileri eğitimi ile kaliteli iş imkanları sunulmasına yönelik mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesine destek olmak olarak açıkladı. Finansal okuryazarlık, iş becerileri, iş planlaması, pazarlama, yenilikçilik, dijitalleşme başta olmak üzere ihtiyaç görülen birçok alanda düzenlenecek eğitimlerden toplamda yaklaşık 800 kişi yararlanacak.

2013’ten bu yana Türkiye’de çalışmalar yürütmekte olan SPARK, girişimcilik ve KOBİ’lere destek projelerini uygulamaya geçirdiğinden beri 270’ten fazla yeni işletmenin kurulmasına doğrudan destek oldu. Yaklaşık 1,500 kişiye istihdam sağladı ya da verdiği destekle istihdamını korumasını sağladı.

SPARK ve ATSO arasındaki iş birliğinin ilk adımları Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen Suriyeli ve Türk girişimci ve KOBİ’leri bir araya getiren “E-Ticaret ve E-ihracat Konferansı” etkinliği ile atıldı. Suriyeli ve Türk iş insanlarının dijitalleşme fırsatlarını değerlendirmek ve şirketler arası bağlantı kurmak üzere bir araya geldiği ortamda, uluslararası ticarete e-ticaret kanalıyla dahil olmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmelere uzmanlar tarafından sektörel bilgiler aktarılarak işletmelerin ihracat yapmaları teşvik edildi.

Türkiye’de 2019 verilerini baz alındığında 15,000 adet Suriyeliler tarafından kurulmuş resmi işletme bulunmakta. Bunların büyük çoğunluğu 10 ve altı çalışan sayısına sahip küçük ve orta boy işletmeler kategorisinde yer alıyor.

Bülteni paylaş
0 0