HKTM’den Önemli Atama: İlham ÇELEBİ CEO Olarak Göreve Başladı
Basın Bülteni
10 Tem, 2024 12:14
HKTM’den Önemli Atama: İlham ÇELEBİ CEO Olarak Göreve Başladı
2016 yılından itibaren HKTM Genel Müdürlük görevini büyük bir başarıyla üstlenen ve 1 Mart 2024 tarihinde bu görevini devreden Sayın İlham ÇELEBİ, HKTM’nin İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atanmıştır.

Sayın İlham ÇELEBİ ayrıca, Good Engineering League’e dahil olan HKSM, MAKERS, SFM, MET Didactic, ACD, INO ROBOTICS, LETNA MARINE firmalarının Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmeye devam edecektir.

Özgeçmiş:

1977 Kadıköy doğumlu olan İlham ÇELEBİ, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat ve Gemi Makina Mühendisliği bölümü lisans öğrenimi ardından Gebze Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.

İnsan ve toplum ilişkilerinin çalışma hayatında yarattığı nosyonlara odaklanmak ve içeriklere kavramsal düzeyde bakabilmek için 2023 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünü başarı ile bitirmiştir.

Kişisel değer, tecrübe ve enerjisiyle, çalışanlarını harekete geçirerek tüm süreçlere ortak eden lider bir yönetici olma ülküsüyle “Saha Tüsside MBA Yönetici Gelişim Programını” tamamlamıştır.

Profesyonel iş hayatına, 2000 yılında sonrasında ortağı da olduğu Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş’de proje mühendisi olarak başlamıştır.

Sırasıyla Proje ve Satış Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı pozisyonlarıyla iş kariyerine devam eden ÇELEBİ, HKTM‘de 2016 yılından bu yana devam ettiği Genel Müdürlük görevini, 2024 yılında farklı alanlardaki deneyimlerini değerlendirmek amacıyla devretmiştir.

Dönüşüme olan ilgisi ve öğrenmeye olan hevesiyle çok sayıda ve çeşitli eğitimlere katılmıştır.
Meslek birliklerinin fonksiyonlarına olan inancı ve birlikte iş yapmanın heyecanını sürdürme isteği ile TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nda etkin bir şekilde rol oynamıştır.

Sabancı Üniversitesi “Kurumsal Yönetim Forumu” tarafından aile içi şiddete karşı iş yerinde destek mekanizmaları oluşturulup kadına uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmek amacıyla tasarlanan BADV Projesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitici Eğitiminde yer almıştır. HKTM’nin Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan “Kadının Güçlenmesi Prensipleri-WEPs” platformuna imza atmasına ön ayak olmuştur.

Mühendislik alanında ilham verici ilkelerin oluşturulabileceğini düşünmüş ve bunu
“İyi Mühendislik” olarak adlandırmıştır. ÇELEBİ’ye göre “İyi Mühendislik”; bilimsel ilkelerle çelişmeyen, kalıcılığı ve sürdürülebilirliği esas alan, marifet üreten, karşısındakini dinleyen, bilgi ve deneyimlerini paylaşan, her türlü ayrımcılığı engelleyen, çevre ve iş güvenliği esaslarına uymayı sürekli hale getiren sağlam bir etik tavrı inşa etmektir.

İş ve hayat dengesinde nüanslara özen gösterirken hayaller kurmayı seven biridir. Onun için hayalleri düşüncelerini, düşünceleri ise gücünü oluşturmaktadır.

Bülteni paylaş
0 0