Getac Tarafından Hazırlanan Anket, Dayanıklı Teknolojinin Endüstriyel Operasyonları Dönüştürmedeki Rolünü Vurguluyor
Basın Bülteni
11 Nis, 2024 15:00
Getac Tarafından Hazırlanan Anket, Dayanıklı Teknolojinin Endüstriyel Operasyonları Dönüştürmedeki Rolünü Vurguluyor
Getac Technology Corporation, önde gelen dayanıklı teknoloji üreticisi, Getac sponsorluğundaki IDC InfoBrief'in "Toplam Sahip Olma Maliyetinin Yeniden Tanımlanması" başlıklı bulgularını açıkladı:

Endüstriyel Operasyonu Güçlendirmek için Dayanıklı Teknolojiler" Nisan 2024. Sonuçlar, dayanıklı cihazların, operasyonları kolaylaştırarak sanayi kuruluşlarında rekabet gücünü artırdığını ortaya koymuştur.

Getac tarafından görevlendirilen IDC InfoBrief, 990 BT karar vericisinin görüşlerini aldı ve dayanıklı cihazların kamu hizmetleri, ulaşım ve taşımacılık , petrol ve gaz, endüstriyel üretim ve doğal kaynaklar dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde fayda sağladığını ortaya çıkardı. Bu, altı coğrafyadan içgörüleri ortaya koyan küresel bir çalışmaydı: Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Çin, Asya (Çin hariç) ve Latin Amerika.

Dayanıklı cihazların çok yönlülüğü, kuruluşların çalışan verimliliğini artırarak, ekipmanın arıza süresini en aza indirerek ve cihazın tamamını değiştirmeye gerek kalmadan bireysel bileşen yükseltmelerine olanak sağlayarak günlük operasyonlarını iyileştirmesine yardımcı olur.

Araştırmadan elde edilen dayanıklı teknolojinin faydalarına ilişkin ek bulgular şunları içeriyor:

 • Daha Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO): Dayanıklı cihazlar zaman içinde daha düşük TCO'ya yol açıyor; kuruluşlar, tablet ve mobil cihazlar için %10-20, kişisel bilgisayar ve dizüstü cihazlar için %20-30 oranında TCO'da azalması bildirmiştir.
 • Geliştirilmiş Sürdürülebilirlik: Kuruluşların %43'ü, gelişmiş sensörlere ve bağlantı özelliklerine sahip dayanıklı cihazların, operasyonlarla ilgili veri toplanmasına yardımcı olarak, enerji tüketimi ve atık azaltma girişimleri hakkında daha bilinçli kararlar alınmasını sağladığını belirtmiştir.
 • Otomatik Süreçler: Kuruluşların %37'si, dayanıklı cihazların belirli süreçlerin otomatikleştirmesine yardımcı olarak ve el emeği ihtiyacını azalttığını söyledi.

Özette ayrıca, müşterilerin dayanıklı çözüm tedarikçisi seçimindeki kriterleri de vurgulandı; bu kriterler arasında çözümü özelleştirme yeteneği, sağlanan hizmetlerin maliyet etkinliği ve sunulan cihaz ve çözümlerin çeşitliliği yer alıyor.

"Bu anket sonuçları, dayanıklı cihazların TCO ve üretkenliği artırarak ve sürdürülebilirliği teşvik ederek endüstriyel operasyonlarda dönüştürücü bir rol oynadığını gösteriyor" dedi Getac Küresel Pazar Geliştirme Başkan Yardımcısı Jerry Huang. "Bu bulgular, giderek daha zorlu hale gelen bir dünyada endüstri standartlarını yeniden tanımlayan çözümler sunma kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyor."

Orta Doğu ve Afrika'daki (MEA) kuruluşlar, operasyonel verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için öncelikle dayanıklı teknolojiyi benimsiyor. Bunun nedeni, dayanıklı cihazların, ünitelerin tamamını yeniden satın almak zorunda kalmak yerine tek tek bileşenleri yükseltme/tamir etme olanağı sağlamasıdır; bu da cihaz yönetimini kolaylaştırmaya, onarımları basitleştirmeye ve planlanmamış arıza sürelerini en aza indirmeye yardımcı olur. MEA bölgesi için temel araştırma bulguları şunları içermektedir:

 • MEA'da katılımcıların yaklaşık beşte biri (%17) şu anda toplam BT bütçelerinin %20'sinden fazlasını dayanıklı cihazlara harcıyor ve neredeyse yarısı (%49) önümüzdeki 12-18 ay içinde bu oranı daha da artırmayı planlıyor.
 • Dayanıklı cihazlar, kurumsal ve kaynak planlama (ERP), mobil cihaz yönetimi (MDM) ve depo yönetimi çözümleri (WMS) dahil olmak üzere çok çeşitli temel iş sistemleriyle entegre ediliyor.
  - Dayanıklı cihazların kullanıldığı başlıca görevler depolama ve varlık yönetimi, saha servis denetimi ve bakımı ve mobil iş gücü yönetimidir.
 • Katılımcılar, dayanıklı teknolojiyi entegre ettiklerinden beri cihaz yükseltme yeteneklerinin arttığını, ekipman arıza oranlarının azaldığını ve çalışan üretkenliğinin arttığını deneyimlediler.
  - Sonuç olarak, neredeyse yarısı (%49) önceki dayanıklı olmayan cihazlarına kıyasla TCO'da %11-20 oranında bir azalma bekliyor.
 • Dayanıklı cihazlar aynı zamanda MEA kuruluşlarının görevleri otomatikleştirmelerini, manuel iş yüklerini azaltmalarını ve sonuç olarak atık ve enerji tüketimi seviyelerini düşürmelerini sağlayarak ESG hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olma konusunda da önemli bir rol oynuyor.

"Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki kuruluşlar, çalışan verimliliğinin arttırılması ve planlanmamış duruş sürelerinin azaltılmasından zorlu çalışma ortamlarında daha bilinçli karar almaya kadar, dayanıklı teknolojinin sunduğu operasyonel faydaların giderek daha fazla farkına varıyor" dedi Huang. "Dayanıklı teknolojiye olan talep hızla artmaya devam ederken, Getac'ın güçlü donanımı ve yazılımı, birinci sınıf müşteri hizmetlerimizle birleşerek, endüstriyel sektörlerde ve ötesinde dijital bir devrimi körüklemeye yardımcı oluyor."

"Toplam Sahip Olma Maliyetinin Yeniden Tanımlanması" raporunun tamamını indirmek için: Endüstriyel Operasyonları Güçlendirecek Sağlam Teknolojiler" Getac sponsorluğundaki IDC Bilgi Özeti (belge #AP242464IB, Nisan 2024), aşağıdaki adresi ziyaret edin.

www.getac.com/intl/why-getac/getac-idc-tco/?utm_source=getac-idc&utm_medium=press+release&utm_id=701Qj000005tU2b

Bülteni paylaş
0 0