“8. Gıda Güvenliği Kongresi”nde Gıda Kaynaklı Zoonotik Bakteriler ve Antibiyotik Direnci Konuları Her Yönüyle Ele Alınacak
Basın Bülteni
26 Nis, 2024 14:00
“8. Gıda Güvenliği Kongresi”nde Gıda Kaynaklı Zoonotik Bakteriler ve Antibiyotik Direnci Konuları Her Yönüyle Ele Alınacak
İki gün sürecek “8. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi” 9 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde başlıyor.

Gıda güvenliği bilincinin gelişmesi amacıyla 2004 yılından bu yana çalışmalar yapan Gıda Güvenliği Derneği koordinatörlüğünde, Uluslararası Gıda Güvenliği Kurumu (IAFP-International Association for Food Protection) işbirliğinde düzenlenmekte olan “8.Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi”nde bu sene de gıda sektörü ile ilgili bir birinden önemli bilimsel çalışmalar uluslararası platformda masaya yatırılacak. Pek çok ulusal ve uluslararası destekçi kurumun yer alacağı kongreye online kayıtlar hala devam ediyor.

8. Gıda Güvenliği Kongresi’nde küresel sağlık tehdidi haline gelerek hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ve gıda güvenliği konusunun birçok oturumda ayrıntılı olarak ele alınacağını belirten Kongre Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Yıldırım; “Dünya’da artan nüfus ile birlikte küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve göçler hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların tanımlanması ve mücadelesini gerek hayvanlar arasında gerekse insandan hayvana bulaşmalarını azaltma ve önlemeyi gerekli hale getirdiğini vurguladı. Günümüzde gıda ile bulaşan hayvan kökenli hastalık yapıcı bakterilerin (zoonotik bakteriler) birbiriyle ilişkili iki farklı halk sağlığı sorununa neden olabildiğini bunlardan ilkinin zoonotik bakterilerin gıda ile alınması sonucu insanlarda gıda kaynaklı enfeksiyonlara neden olması; ikincisi ve daha önemlisinin ise kontrol dışı hayvansal üretimde antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımı nedeniyle zoonotik bakterilerde antibiyotik direncinin artması ve bunun sonuncunda insanlarda enfeksiyon tedavisinde antibiyotiklerin etkisiz kalmasına neden olabilmesidir.” açıklamasını yaptı.

Dünyada ve Türkiye’de antibiyotik direncini minimize edebilmek amacıyla insan ve hayvan hekimliğinde çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirten İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yıldırım kongrede bu konuyla ilgili ele alınacak bazı oturumların bilgisini şu şekilde verdi:

8. Gıda Güvenliği Kongresi’nde öncelikle Türkiye’de yapılan “Gıda Kaynaklı Zoonozlar ve İlgili Antimikrobiyal Dirence İlişkin Faaliyetler“ sunum başlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Dr. Gonca ÖZTAP tarafından aktarılacaktır. Antibiyotik direncinin izlenmesinin tek amacı gerçekçi bir direnç önleme stratejisi geliştirebilmektir. Avrupa Birliği’nde antimikrobiyal direncin önlenmesi çalışmalarında öncü ülke konumunda sayılan Danimarka’dan Prof. Anders Dalsgaard “Gıda Değer Zincirinde Antimikrobiyel Direnci Azaltmaya Yönelik Uygulamalar – Küresel Bir Perspektif” konulu sunumu ile programın ilk günü yer alacaktır.

Yine bu kapsamda AvrupaGıda Güvenliği Otoritesi’nden (EFSA) Dr. Frank Boelaert “Avrupa Birliği Tek Sağlık Zoonoz Raporu” çerçevesinde Avrupa Birliği’nde zoonozla mücadelede yaşanan sıkıntıları ve gelecek ile ilgili planlarda gelinen son noktayı aktaracaktır.

Prof. Dr. Murat Yıldırım gıda kaynaklı zoonozlar ve antibiyotik direnci konularının küresel düzeyde insan, hayvan ve çevre sağlığının birlikte “Tek Sağlık” yaklaşımı ile ele alınması gerekliliğinin altını çizerek gıda sektörünün hem yurt içi hem de yurt dışı tüm paydaşları “8. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi”ne davet etti.

8. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresine Kayıt ve Bilimsel Program için: http://www.gidaguvenligikongresi.org

Bülteni paylaş
0 0