"Esnaf ve sanatkarlara destekler sürecek"
Basın Bülteni
15 Eki, 2016 08:00
"Esnaf ve sanatkarlara destekler sürecek"
Van Esnaf ve Sanatkârları Bilgilendirme Toplantısı 500 kişilik bir katılımla Van’da gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, esnaf ve sanatkârların toplum hayatının bir parçası, ülkenin iktisadi ve sosyal yapısının omurgası olduğunu belirtti.

Çiftçi, "Esnaflık yapmak emek ve piyasa arasındaki boşluğu kapatmak, yeni iş yaratmak ve ayrıca mevcut işi geliştirmek, büyütmek, piyasaya yeni mal ve hizmet sunmaktır. Hedefimizi refahın artırılması, kullanılmayan potansiyelin etkin hale getirilmesi olarak belirledik. Bu hedefimize ulaşmada ülkemizin kaynaklarının tam kullanılması için esnaf ve sanatkârımızın teşvik edilmesini ve güçlendirilmesi önemsiyoruz"  dedi.

Esnaf ve sanatkarlara 19,6 milyar TL destek

Fatih Çiftçi, TESKOMB aracılığıyla Halk Bankası’ndan esnaf ve sanatkârlara sağlanan destek miktarının Eylül 2016 itibariyle 19,6 milyar TL olduğunu ifade etti. Çiftçi, "Bu destek sisteminde faiz oranları piyasa faiz oranlarının yarısı kadar. Bu destek türümüzden Van ilimizde 3.316 esnaf ve sanatkârımız yararlandı. Bu rakam Van’daki esnaf ve sanatkârımızın  %21’ine tekabül ediyor. Alınan destek tutarı ise 60,7 milyon Türk Lirası. Yine bir diğer destek türümüz olan sıfır faizli 30.000 TL’lik krediden Van’da 345 esnaf ve sanatkârımız 10,2 milyon Türk Lirası düzeyinde faydalandı. Bizi sevindiren ve daha da artmasını beklediğimiz bir başvuru ise Usta Girişimci kredileri oldu. Van ilimiz gözünün nuru, elinin emeğiyle geçinen usta esnaf ve sanatkârımızın en çok olduğu illerden biridir. Bu kredi türünde şimdiye dek 195 bin Türk Lirası kredi sağlandı.

Esnaf ve sanatkarlara yönelik yapılan çalışmalar

Esnaf ve sanatkârımızın kayıt dışılık konusundaki hassasiyeti nedeniyle vergi ve sosyal güvenlik konularında da çalışmaların sürdüğünü söyleyen Fatih Çiftçi, bu kapsamda şimdiye kadar yapılan çalışmaları şöyle sıraladı:

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler için, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75 bin liraya kadar olan kısmı, kanunda belirlenen şartlarda Gelir Vergisinden istisna tutuldu.

Basit usule tabii vergi mükelleflerinin ticari kazançlarının yıllık 8.000 Türk lirasına kadar olan kısmı Gelir Vergisinden müstesna hale getirildi.

Çalışanlar için 2015’te %15’ten %10’a indirilen Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisi kaldırıldı.

Hâlihazırda gerçek usulde vergilendirilen mükellef, hiç bir şeklide basit usulden yararlanamazken kabul edilen kanunun ilgili maddelerine göre gerekli şartlara haiz olunması durumunda gerçek usulden basit usule geçiş imkânı getirildi.

Kaybolmaya yüz tutan mesleklerin vergiden muaf olarak destekleneceği bir sistem oluşturuldu.

Esnaf muaflığı kapsamındaki meslekler için, “Vergiden muaf esnaf belgesi” uygulaması getirildi.

Maliki oldukları taşıtlar ile yolcu ve yük taşımacılığı faaliyeti ile iştigal eden esnaf ve sanatkârların maliki oldukları taşıtla aynı cinsteki bir taşıtın bahse konu faaliyette kullanılması amacıyla; düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 30 Haziran 2017 tarihine kadar, ilk iktisabının Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ÖTV’den  muaf tutuldu.

Sektörlere özel vizyon ve çözümler

“Sizlerin ticari hayatını daha kaliteli, daha kolay hale getirmeye çalışıyoruz. Bu amaçla ülkemizin saygın üniversiteleri ile işbirliği halinde çalışılarak ve sizlere de danışılarak “Esnaf ve Sanatkârlar Sektör Analizleri Projesi” çalışmalarını yürütüyoruz. Proje kapsamında esnaf ve sanatkârlarımız sektör sektör, meslek meslek ele alınıyor, analiz ediliyor, ihtiyaçları belirleniyor ve çözüm önerileri geliştiriliyor. Elde ettiğimiz sonuçlarla esnaf ve sanatkârlarımıza faaliyet gösterdikleri sektörlere yönelik  özel vizyon çizeceğiz.”

Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara kredi desteği

KOSGEB veri tabanına kayıt, KOBİ’lere sağlanan teşvikler, KOSBEB destek programları, destek oran ve üst limitleri hakkında sunum yapan KOSGEB Van Müdürü Bilal Emre Yörük esnafı KOSGEB'in çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Halkbank Esnaf Bankacılığı Daire Başkanlığı Bölüm Müdürü Ferit Kömesli ise Halkbank’ın 78 yıl önce esnaf ve sanatkârları destekleme amacıyla kurulduğunu ve bu misyon doğrultusunda kuruluşundan bu yana pek çok ilke imza attığını belirtti.

Kömesli konuşmasına şöyle devam etti: “Esnaf ve sanatkârların sektördeki kredilerinin yüzde 50’den fazlasını bankamız kredileri oluşturuyor. 2002 yılından bu yana yaklaşık 1 milyon 200 bin esnaf ve sanatkâra toplamda 50 milyar TL kredi kullandırdık ve bu kredilerde Hazine’nin karşıladığı faiz desteği tutarı 3,5 milyar TL’yi geçti. Çeşitli meslek kollarına özel kredilerimize ek olarak, esnaf ve sanatkârlara Acil Destek ve İşyeri Poliçesi gibi sigorta hizmetleri de sunmaktayız. Halkbank olarak, gelecek dönemde de esnaf ve sanatkârlarımızı desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Bülteni paylaş
0 0
İletişim bilgileri
Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

Adres : Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya ANKARA

Telefon : 0 312 449 43 00

Faks : 0 312 449 43 06

Web : https://esnaf.gtb.gov.tr